OK
maabeng

رسالت و چشم انداز

رسالت شرکت ماب و افق چشم انداز تدوین شده برای نیل به آن، که در قالب برنامه های طولانی مدت سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است. در این راستا می توان به آغاز توسعه فعالیت های این مهندسین مشاور از جمله انبوه سازی، مقاوم سازی و نوسازی بافت فرسوده در کشور های همسایه اشاره داشت. این شرکت، با کمک نیروی انسانی متخصص و توانمند و تجهیزات زیرساختی که همگام با تکنولوژی روز در اختیار دارد توانسته است با موفقیت در راستای نیل به اهداف خود گام بردارد. شرکت مهندسین مشاور ماب در سال های اخیر فعالیت در کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، سوریه، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را آغاز نماید.

شرکت مهندسین مشاور مآب یکی از شرکت های رو به رشد در زمینه شهرسازی، ساختمان سازی، مقاوم سازی، نوسازی بافت فرسوده می باشد که در ده سال گذشته توانسته است با تلاش و پشتکار به موفقیت و رسالت چشمگیری همچون فعالیت در کشورهای همسایه و کسب گواهینامه ها و مجوز های متفاوت دست یابد. یکی از حوزه هایی که این مهندسین مشاور در سال های اخیر تمرکز و موفقیت قابل توجهی داشته است، حوزه برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی منطقه ای و برنامه ریزی گردشگری (توریسم) بوده است.

این شرکت قصد دارد تا در سال های آینده به یکی از مجموعه های مطرح در زمینه برنامه ریزی گردشگری (توریسم) و سازه در ایران و کشورهای منطقه تبدیل گردد و این امر با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده بر روی نیروی انسانی و تجهیزات زیرساختی شرکت به سهولت، امکانپذیر می باشد و می تواند پروژه های شاخصی را به سرانجام برساند. از جمله پروژه های شاخص این مهندسین مشاور، پروژه ICZM (مدیریت مناطق ساحلی ایران) می باشد. همچنین می توان به پروژه طرح تفصیلی شیراز در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی جامع گردشگری برای استان خراسان رضوی اشاره نمود.